27 03/2017

Trường hợp Hải quan bác bỏ trị giá khai báo

(HQ Online)- Trả lời Công ty TNHH Một thành viên XNK Thực phẩm Hạ Long vướng mắc về trị giá hải quan đối với mặt hàng thực phẩm đông lạnh mới qua sơ chế xuất xứ Mỹ, Brazil, Úc, Cadana, các nước thuộc châu Âu, Tổng cục Hải quan cho biết, cơ quan Hải quan sẽ bác bỏ trị giá khai báo trong trường hợp các chứng từ, tài liệu, giải trình không đúng, không chính xác.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Cảng Cái Lân (Cục HQ Quảng Ninh). Ảnh: T.Trang

Phân tích về quy định hiện hành, Tổng cục Hải quan cho biết, tại Điều 3 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thì: Người khai hải quan tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngay 23/6/2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế quy định đối với một số trường hợp cơ quan Hải quan xác định, ấn định thuế. Cụ thể, tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC; khoản 1, khoản 3 Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính về việc xử lý kết quả tham vấn giá thì trường hợp thông tin, hồ sơ, chứng từ, tài liệu và nội dung giải trình của người khai hải quan chứng minh được nội dung khai hải quan là đúng quy định pháp luật thì cơ quan hải quan chấp nhận nội dung khai báo của người khai hải quan.

Trường hợp của Công ty TNHH Một thành viên XNK Thực phẩm Hạ Long thì Công ty khẳng định giá khai báo là giá thực tế mua bán ghi trên hợp đồng. Công ty cung cấp các chứng từ, tài liệu để chứng minh như: hợp đồng mua bán, giá bán nội địa, địa chỉ email của các nhà sản xuất, xuất khẩu; chứng từ thanh toán qua Ngân hàng, chứng từ xác nhận của chính quyền nước sở tại, hợp pháp hóa lãnh sự và một số tờ khai của nước XK...

Trên cơ sở hồ sơ thực tế, đối chiếu với quy định nêu trên, cơ quan Hải quan sẽ xem xét giải trình, kiểm tra các chứng từ tài liệu do Công ty cung cấp. Trường hợp đáp ứng quy định nêu trên và các giải trình, chứng từ, tài liệu cung cấp phù hợp với thực tế hàng hóa NK, trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán thì cơ quan Hải quan sẽ chấp nhận trị giá khai báo của DN. Trường hợp các chứng tài tài liệu, giải trình không đúng, không chính xác, không phù hợp với quy định nêu trên thì cơ quan Hải quan bác bỏ trị giá khai báo, thực hiện xác định trị giá hải quan theo đúng quy định.

Bình luận

  • Arrorse
    Arrorse

    https://newfasttadalafil.com/ - cialis Jmslnu These proteins are called penicillinbinding pro teins. buy cialis 10mg Peripheral neuropathy has also been reported with extended treatment regimens. https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Assitz

Bình luận của bạn