27 03/2017

Thời điểm nộp bổ sung C/O được tính khi nào?

(HQ Online)-Bạn đọc gửi đến Báo Hải quan câu hỏi về trường hợp nộp C/O chậm do yếu tố khách quan, vậy việc nộp bổ sung C/O được tính khi nào? Câu hỏi của bạn đọc được Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) trả lời.

Hoạt động nghiêp vụ tại Chi cục Hải quan Hà Tây (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh: N.Linh

Cụ thể câu hỏi của bạn đọc như sau: 

1. Thời điểm bổ sung C/O là 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai. DN khi nhận được CO gốc, phải trải qua nhiều khâu mới được nộp C/O cho cán bộ tiếp nhận. Nếu DN nhận được C/O ngày thứ 29 mà trải qua nhiều ngày mới có thể nộp cho cán bộ đăng ký, vậy đến thời điểm đó còn chấp nhận bổ sung C/O? Thời điểm nộp bổ sung được tính khi nào? 

2. Chỉ quy định thời điểm nộp bổ sung CO nhưng chưa có quy định trong bao lâu từ ngày DN nộp bổ sung, cán bộ hải quan phải hoàn tất việc duyệt hay không duyệt hồ sơ bổ sung. 

3. Phân bổ CIC trước VAT để tránh chồng thuế 2 lần nhưng chưa có quy định cụ thể cho vấn đề này.

Trả lời các câu hỏi của bạn đọc, Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết, đối với vướng mắc tại điểm 1, điểm 2 nêu trên: Ngày 4/10/2016, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 13959/BTC-TCHQ hướng dẫn về thời điểm nộp C/O: “ Người khai hải quan phải nộp bản chính C/O cho cơ quan hải quan tại thời điểm làm thủ tục hải quan để xem xét hưởng mức thuế ưu đãi theo biểu thuế suất ưu đãi tương ứng. Thời điểm làm thủ tục hải quan được tính từ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan đến trước khi hàng hóa được thông quan.

Trường hợp chưa có bản chính C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo việc nộp bổ sung C/O trên tờ khai hải quan và nộp C/O trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Trong thời gian chưa nộp C/O, người khai hải quan khai báo theo mức thuế suất MFN.

Đối với trường hợp của Công ty, đề nghị  gửi hồ sơ liên quan đến vướng mắc này để Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời cụ thể.

Đối với vướng mắc tại Điểm 3 về việc  quy định phân bổ CIC trước VAT để tránh chồng thuế lần 2, Báo Hải quan đang xin ý kiến của các đơn vị chức năng để trả lời bạn đọc. 

Bình luận

  • Illerry
    Illerry

    Genome wide atlas of gene expression in the adult mouse brain lasix indication 75 and GBSLN 98

  • plomielia
    plomielia

    Lrpslg Diseases of the PanCreas Diabetes Mellitus a. https://bestadalafil.com/ - purchase cialis online cheap Cialis Hypomethylation distinguishes genes of some human cancers from their normal counterparts. Spytns https://bestadalafil.com/ - Cialis Generique Nolvadex Acrqlf

Bình luận của bạn