28 03/2017

Tiêu chuẩn mới của HS quốc tế

Phiên bản mới của WCO về Danh mục Hệ thống Hài hoà (HS) bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2017. Các thay đổi trong HS 2017 bao gồm 242 bộ sửa đổi liên quan đến một loạt các sản phẩm và nhóm sản phẩm.

Trong đó có:

• Cá và các sản phẩm thủy sản

• Lâm sản

• Các sản phẩm chống sốt rét;

• Các chất bị kiểm soát bời Hiệp định vũ khí hóa học

• Hóa chất độc hại được kiểm soát bởi Công ước Rotterdam;

• Các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy được kiểm soát bởi công ước Stockholm

• Gạch Ceramic

• Đèn LED

• Monopods, bipods, và tripods;

• Xe điện hybrid, xe plug-in hybrid và tất cả cá loại xe điện

Một số công cụ khả dụng dành cho các thành viên WCO và công chúng để hỗ trợ phân loại hàng hóa trong Danh mục HS đã được cập nhật và có thể được mua qua WCO Bookshop:

• Chú giải chi tiết của HS cấp quốc tế;

• Bản tóm tắt ý kiến phân loại, trong đó bao gồm danh sách những quyết định phân loại quan trọng/ khó khăn nhất được thực hiện bởi Ủy ban HS WCO;

• Các chỉ số được xếp theo thứ tự abc, tạo điều kiện thuận lợi để kiểm soát bất kỳ

sản phẩm hoặc hạng mục nào trong Danh mục HS hay trong Chú giải chi tiết 

• Cơ sở dữ liệu trực tuyến của HS, bao gồm tất cả các ấn phẩm HS.

Thông tin về tiến độ thực hiện HS năm 2017 và sự chấp nhận của nhiều HS – các khuyến nghị liên quan đến từng các Bên ký kết, được công bố trên trang web của WCO dưới hình thức của một ma trận.

 

 
 
 HS 2017: 242 b​ộ sửa đổi

Bình luận

  • viencoife
    viencoife

    Lovelace Health Systems employs staff physicians and contracts with an additional hospitals and more than physicians. Ckxboc https://oscialipop.com - cialis without a doctor's prescription Increased numbers of plasma cells were revealed on chest xray stem cell transplantation bone marrow biopsy coupons for cialis 20 mg How Much Is 100mg Of Clomid https://oscialipop.com - cheapest cialis generic online occasion du levitra en belgique

Bình luận của bạn