Địa chỉ

Số 7 Hai Bà Trưng- thị trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh
Hotline: 0979.090.193
Tel home: 0346567567
Tel home: 0966566484
Tel home: 0848168368
xnk.chl@chllogistics.com
8h:00'

Gửi thông tin liên hệ