Hotline

0979.090.193 (Mr.Chương)

Giờ mở cửa

T2 -T7: 08:00 - 18:00

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN CHL

Hỗ trợ trực tuyến

Mr. Chương (Cell: 0979.090.193 Quản Lý): chuong.xnk-lc

Ms Nhẫn (Cell: 0983.272.620 Hải Quan): nhan_danko1

Ms Vân (Cell: 0919.981.126 Quết Toán): vu.hongvanone :

Đối tác - Thương hiệu

Những đối tác thân thiết với chúng tôi